NY!!Få en Royal Look med Leyanas Henna tatuering!

I lager.
150 kr


Få en Royal look med den här designen. Perfekt att bära till Eid och bröllops evenemang. Också lämplig att användas som en enkel brud design.
Denna lista är för en hand av tatuerings design. du kommer att få ett ark tatuering sticker som har mönster att använda för en eller två händer som visas på bilden.

Finns i två färger

🔹Maroon och 🔹Svart

🔸Tillfälliga Henna tatuering klistermärken🔸

✨Snabb
✨Praktisk
✨Inget åtagande
✨Lätt att ta bort
✨Kul


🔸VARNING & VARNINGAR! 🔸
PATCH TESTA alltid på liten yta före användning.
Använd INTE och ta bort omedelbart om klåda eller obehag upplevs, och sök medicinsk hjälp.
Applicera inte på känslig hud.
Ej för användning på små barn, i ansiktet, känslig eller sårig hud.


🔸INFORMATION OM TATUERING: 🔸
Vattentät, Miljö bläck, vattenöverföringspapper, PET-film och giftfritt lim som används.
Förvara på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
Tatueringar är giftfria och säkra att använda. De har klarat EU: s, USA: s och internationella lagkrav.


🔸TATUERING VÅRD & TIPS: 🔸
Sätt tatueringarna på evenemangsdagen för att säkerställa att du har den snyggaste designen för ditt evenemang. Värmen och svetten medan du sover kan förstöra tatueringen.
Tatuerings designerna finns i generiska längd- och bredd storlekar. Du kan klippa mönstret enligt längd- och bredd kraven. t.ex. om fingerdesignmönstret är för brett eller för långt för dina fingrar, klipp bort lite extra mönster från bredden eller längden för att justera därefter. Efter att ha dabbat med den våta bomullsdynan eller svampen, Kontrollera alltid genom att glida bara lite för att säkerställa att mönstret har överförts innan du helt glider av tatueringsunderlaget. Gnugga inte tatueringen hårt eftersom det kommer att förstöra designen.
Använd inte handskar över tatueringar eller utför några tunga uppgifter som involverar vatten / kemikalier medan du bär tatueringarna.

Videos om beskriver hur man fäster dessa kan ses här.


Get a Royal look with this design. Perfect for wearing to Eid and wedding events. Also suitable to be used as a simple Bridal design.
This listing is for one hand of tattoo design. you will receive one sheet of tattoo sticjer which had designs to use for one or two hands as shown in the picture.

Available in Two colors
🔹Maroon and 🔹Black

🔸Temporary Henna Tattoo Stickers🔸
✨Fast
✨Convenient
✨No commitment
✨Easily Removed
✨Fun

🔸CAUTION & WARNINGs!🔸
ALWAYS PATCH TEST on small area prior to use.
DO NOT use and remove immediately if any itching or discomfort is experienced, and seek medical help.
Do not apply on sensitive skin.
Not for use on small children, on the face, sensitive or broken skin.


🔸TATTOO INFORMATION:🔸
Waterproof. Environmental ink, Water Transfer paper, PET film and non-toxic glue used.
Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
Tattoos are non-toxic and safe to use. They have passed EU, US, and international regulatory requirements.


🔸TATTOO CARE & TIPS:🔸
Put the tattoos on the Day of the Event to ensure that you have the best looking design for your event. The heat and sweat while sleeping can ruin the tattoo.
The tattoo designs come in generic length and width sizes. You can cut the pattern according to the length and width requirements. e.g If the finger design pattern is too wide or too long for your fingers, cut a little extra pattern off the width or length to adjust accordingly.
After dabbing with the wet cotton pad or sponge, Always check by sliding just a little bit to ensure the pattern has transferred before fully sliding off the tattoo backing.
Do not rub tattoo harshly as it will ruin the design.
Do not wear gloves over tattoos or perform any heavy duty tasks involving water/chemicals whilst wearing the tattoos.


Videos on how to attach these can be viewed here.